Kooli põhikiri

Hiiumaa Spordikooli põhikiri kinnitati SA Hiiumaa Spordikool nõukogu poolt 11. märtsil 2015.

Tutvu põhikirjaga!

Hiiumaa Spordikool sai tegevusloa

Haridus- ja Teadusministri käskkirja nr 120 alusel on Hiiumaa Spordikoolil alates 27. märtsist 2015 tegevusluba huvihariduse andmiseks kaheksal erialal.