Koolist väljaastumise avaldus paberil

Siit saab spordikoolist väljaastumise avalduse täitmiseks paberkandjal

Hiiumaa Spordikool sai tegevusloa

Haridus- ja Teadusministri käskkirja nr 120 alusel on Hiiumaa Spordikoolil alates 27. märtsist 2015 tegevusluba huvihariduse andmiseks kaheksal erialal.