Õppenõukogu

2016/2017 õppeaasta õppenõukogu koosneb:

Direktor- Kristi Linkov
Võrkpall- Ülari Kaibald, Marge Vähter
Korvpall- Mati Kiiver
Kergejõustik- Toivo Pruul
Kergejõustik, ÜKE- Häli-Herta Haavapuu
Purjetamine- Anni Rätsep
Jalgpall- Tanel Lips
Jalgpall- Mario Degtjov
Kabe- Arvo Rist
Ratsutmine- Maarja Berkmann
Orienteerumine- Anu Saue
Orienteerumine- Kristi Heilman

Õppenõukogu on kinnitatud 18.01.2016 toimunud nõukogu istungi otsusega.

* Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
* Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevustega seotud koolitöötajad.

Hiiumaa Spordikool sai tegevusloa

Haridus- ja Teadusministri käskkirja nr 120 alusel on Hiiumaa Spordikoolil alates 27. märtsist 2015 tegevusluba huvihariduse andmiseks kaheksal erialal.