Kärdla VII kokkuvõte, 16.-22.aprill 2021
Viimasel Kärdla tänavaorienteerumisel oli tegemist suundorienteerumisega, kus kontrollpunktid tuli läbida kindlas järjekorras. Ilusatele ilmadele kohaselt pani oma liikumise kirja vähem inimesi kui tegelikult liikus: 22 seltskonda kokku 50 liikujaga. Emmastele jäädi alla :)
Noorim oli 1.aasta 10 kuune ning vanim 71. Kiireimad jooksjad läbisid raja ~27 minutiga ja kiireim rattur ~25minutiga (kuigi punkti 11 vastus polnud õige). Distantsiliselt läbiti 5-6km.

Õiged vastused:

Punkt

Küsimus

Vastus

1

Mis tänavate (2) ristis oli lennujaama kassa

Põllu ja Uus

2

Mis värvi on maja?

(hele)roheline

3

Kui pikk on Pikk maja

58 m

4

Mis on Rannapaargu künka nimi?

Lubjaahjumägi

5

Mis aastal ehitati Viinaladu?

1849.a.

6

Kui pikk on Terviseradade matkaring?

9 km

7

Millal ehitati kirikule puutorn?

1929.a.

8

Mis aastal püstitati parki püsiv laululava?

1926.a.

9

Mis pallil on Lembit Saueri pingi graveering?

võrkpallil

Keeruliseimaks osutus 1.punkti vastus, kus alguses tuli nimekirjast leida lennujaama kassale vastav number ning seejärel leida see omakorda linna kaardilt.
Hea oli tõdeda, et tehakse vahet võrkpallil, jalgpallil ja korvpallil!