Kooli põhimäärus


Hiiumaa Spordikooli põhimääruse kinnitas Hiiumaa Vallavolikogu 19.detsembril 2019 ja põhimäärus jõustus 3.mail 2020. Põhimääruse hetkel kehtiv redaktsioon on leitav SIIT.

Munitsipaalhuvikool Hiiumaa Spordikool jätkab aastatel 2015-2020 tegutsenud SA Hiiumaa Spordikooli tegevust.