Hiiumaa Vallavalitsuse 16.detsember 2020 korraldusega nr 682 kuuluvad kooli hoolekogu koosseisu:
Hiiumaa Vallavolikogu esindaja - Martin Lauri
Kärdla Osavallakogu esindaja - Martin Kagadze
Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja - Martina Martinson
Hiiumaa Spordikooli õppenõukogu esindaja - Georg Linkov
Õppurite esindaja - Holger Sepma
Lastevanemate esindaja - Tanel Esta

Spordikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on spordikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.