Õppetasu mittehiidlastele
Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb spordikooli kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. (Hiiumaa Spordikooli põhimäärus §1 p 6)

Kui Spordikooli tegevuses soovib osaleda õppur, kelle ametlik elukoht ei ole Hiiumaal, on õppuri vanematel võimalik oma elukohajärgsest omavalitsusest taotleda garantiikirja kohamaksu tasumise kohta. Sellisel juhul õppur maksab õppetasu 18 eurot ning tema kohalik omavalitsus 104 eurot. 

Kui kohalik omavalitsus ei soostu õppuri kulude katmisel osalema, peab õpilase seaduslik esindaja tasuma igakuiselt kogu õpilaskoha maksumuse: 18+104=122 eurot. (Hiiumaa Vallavalitsuse korraldus nr 709, 29.november 2022)

Analoogselt tasub Hiiumaa Vald nende hiidlaste eest, kes õpivad teiste omavalitsuste hallatavates lasteaedades, koolides ja huvikoolides.

Tallinna linnaga on Hiiumaa vallal 01.september - 31.mai perioodiks vastastikuse arveldamise leping, nii et tallinlased ei pea sellel perioodil garantiikirja taotlema, küll aga näiteks juuni, juuli või augustikuu purjetamiseks. Tallinna vastastikuse arveldamise lepingu alla läheb õppuri õppimine juhul, kui õppur on kooli nimekirjas hiljemalt 30.oktoobriks ja 10.jaanuariks.