Hoolekogu koosolek 27.01.2021

Kooli hoolekogu esimene koosolek toimus 27.jaanuaril vallavalitsuse majas keskväljakul.
Koosolek valis hoolekogu esimeheks Martin Lauri (Hiiumaa vallavolikogu esindaja) ja aseesimeheks Martin Kagadze (Kärdla osavallakogu esindaja). Martin Lauri puhul on see tingimusega  kuni hoolekogu laiendamiseni uue õppeaasta alguses.

Hoolekogu kuulas ära direktori ülevaate kooli talvisest tegevusest ja avaldas arvamuse kooli kodukorra kehtestamisest. 
Arutati vajadust vaadata üle kooli õppekavad ning otsustada enne suve purjetamise ja purjelaua täiskasvanute treeningute tasud ning korraldus, samuti on vaja leida lahendus purjelaua treenerile kaatri kasutamiseks.
Eelarve osas oskas direktor vastata, et valla volikogus hetkel teisel lugemisel olevas eelarves on kate treenerite töötasudele ning mõistlikus koguses varustusele ja võistlustel osalemistele.

Järgmise hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees ning see toimub vastavalt vajadusele, kuid hiljemalt maikuus.
Eelmine
Jõusaal nädal 4/2021
Järgmine
Purjelaudurid talisurfi EMV'l

Lisa kommentaar

Email again: